En VVS-grossist med personligt engagemang och hög kunskapsnivå

Senaste nyttPrisjustering 22 januari 2024

Då flera av våra leverantörer höjer sina priser vid årsskiftet, kommer vi att justera våra priser den 22 januari 2024.

Då kommer även prisfiler att finnas tillgängliga för nerladdning.Prisjustering 3 juli 2023

För första gången på ett par år är prisjusteringarna till halvårsskiftet från våra leverantörer mindre till storlek än tidigare år och utifrån konjunkturläget hoppas vi det fortsätter så.

Som en följd av ovan kommer vi därför att justera våra priser per den 3 juli 2023.

Då kommer även prisfiler att finnas tillgängliga för nerladdning.Prisjustering 23 januari 2023

Som Ni redan är medvetna om är inflationstrycket fortsatt högt och våra leverantörer aviserar prisjusteringar som en följd av det. I stort sett alla leverantörer gör justeringar vid årsskiftet och flertalet rätt så omfattande.

Som en följd av ovan kommer vi därför att justera våra priser per den 23 januari 2023.

Då kommer även prisfiler att finnas tillgängliga för nerladdning.Prisjustering 6 juli 2022

Situationen i vår omvärld har alltmer kommit att handla om kriget i Ukraina nu när vi lämnat den akuta fasen av pandemin bakom oss. Tyvärr fortsätter det därför råda brist på flertalet råvaror på världsmarknaden. Detta i kombination med ökande priser på transporter och många övriga tjänster gör att vi till sommaren har aviserats stora prishöjningar från våra leverantörer.

Som en följd av ovan kommer vi därför att justera våra priser per den 6 juli 2022.

Då kommer även prisfiler att finnas tillgängliga för nerladdning.Prisjustering 1 april 2022

Med anledning av att några av våra leverantörer fortsatt aviserar stora prishöjningar p.g.a. råvaru- och komponentbrist på världsmarknaden i samband med kraftigt ökade fraktkostnader, kommer även vi att justera våra priser per den 1 april 2022 på dessa leverantörer.

Då kommer även prisfiler att finnas tillgängliga för nerladdning.Prisjustering 10 januari 2022

Som Ni säkert redan är medvetna om råder det fortsatt brist på flertalet råvaror på världsmarknaden. Detta i kombination med ökande priser på transporter och i pandemins spår leveransproblem gör att våra leverantörer aviserar stora prishöjningar till årsskiftet.

Som en följd av ovan kommer vi därför att justera våra priser per den 10 januari 2022.

Då kommer även prisfiler att finnas tillgängliga för nerladdning.Prisjustering 1 juli 2021

Som Ni säkert redan är medvetna om råder det brist på flertalet råvaror på världsmarknaden. Detta beror bl.a. på situationen med Covid, ökande transportkostnader och leveransproblem i omvärlden.

Detta drabbar oss då många av våra leverantörer har aviserat prishöjningar till sommaren.

Det som sticker ut är höjningar på material med stort innehåll av PP och PVC, där höjningarna är aviserade med tvåsiffriga procentbelopp. Även basmetaller som mässing och koppar höjs rejält, dock inte lika mycket som plasten.

På grund av den uppkomna och ovana situationen tvingas vi tyvärr göra en justering av våra priser per den 1 juli 2021.

Dessutom indikerar flera leverantörer att det även under hösten kan komma fler justeringar.

Detta orsakar oss alla problem, det är en unik situation vi nu upplever och som inte tidigare på detta sätt förekommit i vår bransch.Vi flyttar!

Torsdagen den 14 januari 2021 är vår butik i Årsta öppen för sista dagen, sen går flyttlasset till nya lokaler i Västberga. Den 1 februari 2021 är Ni välkomna till en ny och större butik på Västbergavägen 25.

Ni når oss naturligtvis på telefon under tiden och våra transporter står redo för utkörningar under dessa två veckor vi håller stängt.

Alla kunder är sedan varmt välkomna till vår nya butik – väl mött på BG.Prisjustering 11 januari 2021

På grund av förändrade valutor och priser från våra leverantörer kommer vi att göra en prisjustering från och med den 11 januari 2021.

Då kommer även prisfiler att finnas tillgängliga för nerladdning.Ny utesäljare i Västberga

Vi har en ny utesäljare i Västberga, Dick Wendel.

Dick kommer närmast från en tjänst som projektledare på Kvalitetsbygg R VVS & Energi AB och har dessförinnan ett förflutet från bl.a. Onninen.Prisjustering 6 juli

Vi justerar våra priser från och med den 6 juli 2020.

Då kommer även prisfiler att finnas tillgängliga för nerladdning.Reviderat prissystem

Efter det senaste årets debatt om höga bruttopriser från grossister har vi på Bra Gross för avsikt att sänka våra bruttopriser den 6 maj 2020. Vi har som vanligt lyssnat på våra kunder och genomför detta i samklang med Er. Vi kommer i samband med detta även att justera Era rabattbrev. Vår analys av vår prissättning har också medfört att vissa produkter blir något billigare och tvärtom.

Er kontaktperson är uppdaterad i detalj och är den som förser Er med ett aktuellt rabattbrev. Har Ni frågor är Ni välkomna att kontakta oss..

De nya bruttopriserna kommer att finnas tillgängliga att ladda hem från vår hemsida www.bragross.se, från detta datum.Prisjustering 13 januari 2020

På grund av förändrade valutor och priser från våra leverantörer kommer vi att göra en prisjustering från och med den 13 januari 2020.

Då kommer även prisfiler att finnas tillgängliga för nerladdning.