En VVS-grossist med personligt engagemang och hög kunskapsnivå

01 Gjutjärnsrör med delar

01 Gjutjärnsrör med delar

MA-systemet

MA-systemet är ett mufflöst avloppssystem av gjutjärn producerat enligt den europeiska standarden EN 877:1999. Rör och rördelar är skyddade mot invändig korrosion med epoxy, rören med vattenbaserad epoxy och rördelarna med pulverepoxy. MA-systemet kan levereras i dimensioner från DN 50 till DN 300.

Användningsområden

MA-systemet är avsett för avledning av avloppsvatten och dagvatten inom byggnad och i mark.

0101 Ma-Rör

0102 Ma-Rördelar

0103 Ma-Tillbehör